• Numbers with nonsense, or nonsense with numbers

  Stavanger Municipality will close down The Norwegian Institute of Recorded Sound with a stroke of a pen, and uses a multi-toothed budget fork to illustrate how serious this will be for the municipality. In 105 years! Usually you set up a budget for the next year, alternatively for four years (long-term budget). The municipal director’s calculation seems to be somewhat more violent, and probably not in line with reality. READ MORE:

 • City of Stavanger is closing down The Norwegian Institute of Recorded Sound

  «It’s important not only to preserve sound, to preserve books, to preserve paintings, it’s also important to preserve properties, old trees, houses, interiors, old furniture. All these things are important because they tell about our past, and show the path we have had to take, and into the future we do not know, and in which culture will help us to survive» Arne Dørumsgaard in the TV portrait in The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) in 1983.

 • Pampano verde

  The Spanish song Pampano verde in Arne’s arrangement (from Canzone Scordate; forgotten songs, Book one: Ten Early Spanish Songs, 1450 – 1550) has been released on several records and CDs, and with several different performers. It is also found in many YouTube versions, sung in many places in the world. Here I have included some of them. Some of the ideas behind The Norwegian Institute of Recorded Sound (Dørumsgaard / Valenza collection); were comparative performances for use by researchers, students, and music-interested «ordinary people». Den spanske sangen Pampano verde i Arnes arrangement (fra Canzone Scordate; glemte sanger, Bok en: Ti tidlige spanske sanger 1450 – 1550.) er utgitt på flere…

 • Tall med tull, eller tull med tall

  Stavanger kommune vil legge ned Norsk Lydinstitutt Stavanger med et pennestrøk, og bruker mangetannet budsjettgaffel for å illustrere hvor alvorlig dette vil være for kommunen. Om 105 år! Vanligvis setter man opp et budsjett for neste år, alternativt for fire år (langtidsbudsett). Kommunedirektørens regnemåte virker å være noe i overkant voldsom, og vel lite i pakt med virkeligheten. TRYKK PÅ BILDET FOR Å LESE MER.

 • Stavanger kommune legger ned Norsk Lydinstitutt

  «Det er viktig ikke bare å bevare lyd, å bevare bøker, å bevare malerier, det er også viktig å bevare eiendommer, gamle trær, hus, interiører, gamle møbler. Alle disse tingene er viktige for de forteller om vår fortid, og viser veien vi har måttet gå, og inn i den fremtiden vi ikke kjenner, og som kulturen skal hjelpe oss til å overleve i,» sa Arne Dørumsgaard i TV-portrettet i 1983. (KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE INNLEGGET)

 • Arne Dørumsgard, TV-portrettet

  I 1983 ble portrettprogrammet med Arne Dørumsgaard spilt inn i Marzio. 1 time og 13 minutter varer det. Jeg var selv tilstede under opptakene, og tok noen bilder. Jannike M. Falk og Istvan Korda Kovacs var ansvarlige for portrettet. Jannike var også programleder. Istvan hadde med seg en stab på 3; to ungarske kameramenn og en engelsk lydmann, hvorav den ene kameramannen også var produksjonsleder. Min jobb var å være en slags melommann, noe som til tider kunne være ganske vanskelig. DET LIGGER LINK TIL TV-PORTRETTET NEDERST I ARTIKKELEN!

 • «Etter ein rangel» av Jakob Sande.

  Bassangeren Knut Stiklestad og pianisten Svein Amund Skara har turnert med konserten "Skuming i tusseskog", etter diktsamlingen med samme navn av Hans Henrik Holm. Også tekster av Arne Garborg, Arnulf Øverland, og A. O. Vinje er med i koserten. "Etter ein rangel" av Arne Dørumsgaard, til tekst av Jakob Sande, ligger som egen You Tubefil, og kan lyttes til.

 • Olav Eriksen, Jakob Sande og Kjell Bækkelund

  Barytonen Olav Eriksen, forfatteren Jakob Sande, og pianisten Kjæll Bækkelund, var alle venner av Arne Dørumsgaard. Det var Arne som var pådriveren for at Olav Eriksen skulle begynne å synge. Kjæll Bækkelund gikk i harmonilære hos Arne, og Jakob Sande var Arnes lærer. Hør Olav Eriksen synge "Gjenta" av Arne, med tekst av Jakob Sande. Og Kjæll ved flygelet. Han spiller også Capriccioso opus 9 av Arne.

 • Gérard Souzay synger Dørumsgaard

  I 1958 i Abbey Road Studios i London, sang den franske barytonen Gerard Souzay inn en rekke sanger fra serien Canzone Scordate, «Glemte sanger», samlet inn og musikalsk gjendiktet av Arne. Innspillingene spente fra tyske, franske, spanske, italienske og over til norske sanger.  Ialt rundt 70, med Dalton Baldwin, og Jacqueline Bonneau som akkomagnatører.