• «Etter ein rangel» av Jakob Sande.

    Bassangeren Knut Stiklestad og pianisten Svein Amund Skara har turnert med konserten "Skuming i tusseskog", etter diktsamlingen med samme navn av Hans Henrik Holm. Også tekster av Arne Garborg, Arnulf Øverland, og A. O. Vinje er med i koserten. "Etter ein rangel" av Arne Dørumsgaard, til tekst av Jakob Sande, ligger som egen You Tubefil, og kan lyttes til.