• Arne Dørumsgaard 100 år

  I dag, 7. desember 2021 ville Arne Dørumsgaard vært 100 år gammel. I 1985 var Astrid og jeg selv og besøkte ham og Nella i Marzio. Bildene vi tok på den turen har ligget i albumet siden da, men vært kikket på noen få ganger. Derfor er de egentlig godt bevart. Jeg har lagt dem inn med noen får kommentarer, og vil senere lage noen innlegg som går litt mer i dybden på våre besøk hos de to. Noe personlig blir dette; de fleste som har besøkt far og Nella kjenner seg nok igjen. Gjestfriheten var alltid stor.

 • Numbers with nonsense, or nonsense with numbers

  Stavanger Municipality will close down The Norwegian Institute of Recorded Sound with a stroke of a pen, and uses a multi-toothed budget fork to illustrate how serious this will be for the municipality. In 105 years! Usually you set up a budget for the next year, alternatively for four years (long-term budget). The municipal director’s calculation seems to be somewhat more violent, and probably not in line with reality. READ MORE:

 • City of Stavanger is closing down The Norwegian Institute of Recorded Sound

  «It’s important not only to preserve sound, to preserve books, to preserve paintings, it’s also important to preserve properties, old trees, houses, interiors, old furniture. All these things are important because they tell about our past, and show the path we have had to take, and into the future we do not know, and in which culture will help us to survive» Arne Dørumsgaard in the TV portrait in The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) in 1983.

 • Tall med tull, eller tull med tall

  Stavanger kommune vil legge ned Norsk Lydinstitutt Stavanger med et pennestrøk, og bruker mangetannet budsjettgaffel for å illustrere hvor alvorlig dette vil være for kommunen. Om 105 år! Vanligvis setter man opp et budsjett for neste år, alternativt for fire år (langtidsbudsett). Kommunedirektørens regnemåte virker å være noe i overkant voldsom, og vel lite i pakt med virkeligheten. TRYKK PÅ BILDET FOR Å LESE MER.

 • Stavanger kommune legger ned Norsk Lydinstitutt

  «Det er viktig ikke bare å bevare lyd, å bevare bøker, å bevare malerier, det er også viktig å bevare eiendommer, gamle trær, hus, interiører, gamle møbler. Alle disse tingene er viktige for de forteller om vår fortid, og viser veien vi har måttet gå, og inn i den fremtiden vi ikke kjenner, og som kulturen skal hjelpe oss til å overleve i,» sa Arne Dørumsgaard i TV-portrettet i 1983. (KLIKK PÅ BILDET FOR Å LESE HELE INNLEGGET)

 • Arne Dørumsgard, TV-portrettet

  I 1983 ble portrettprogrammet med Arne Dørumsgaard spilt inn i Marzio. 1 time og 13 minutter varer det. Jeg var selv tilstede under opptakene, og tok noen bilder. Jannike M. Falk og Istvan Korda Kovacs var ansvarlige for portrettet. Jannike var også programleder. Istvan hadde med seg en stab på 3; to ungarske kameramenn og en engelsk lydmann, hvorav den ene kameramannen også var produksjonsleder. Min jobb var å være en slags melommann, noe som til tider kunne være ganske vanskelig. DET LIGGER LINK TIL TV-PORTRETTET NEDERST I ARTIKKELEN!