• «Etter ein rangel» av Jakob Sande.

    Bassangeren Knut Stiklestad og pianisten Svein Amund Skara har turnert med konserten "Skuming i tusseskog", etter diktsamlingen med samme navn av Hans Henrik Holm. Også tekster av Arne Garborg, Arnulf Øverland, og A. O. Vinje er med i koserten. "Etter ein rangel" av Arne Dørumsgaard, til tekst av Jakob Sande, ligger som egen You Tubefil, og kan lyttes til.

  • Olav Eriksen, Jakob Sande og Kjell Bækkelund

    Barytonen Olav Eriksen, forfatteren Jakob Sande, og pianisten Kjæll Bækkelund, var alle venner av Arne Dørumsgaard. Det var Arne som var pådriveren for at Olav Eriksen skulle begynne å synge. Kjæll Bækkelund gikk i harmonilære hos Arne, og Jakob Sande var Arnes lærer. Hør Olav Eriksen synge "Gjenta" av Arne, med tekst av Jakob Sande. Og Kjæll ved flygelet. Han spiller også Capriccioso opus 9 av Arne.