Arne Dørumsgaard. Barndomsårene.

Arne 9 år

Her er hele familien. Arne er 9 år på dette bildet. Fra venstre; Kitty, Arne, Aase, og Peder

Here is the whole family. Arne is 9 years old in this picture. From left; Kitty, Arne, Aase, and Peder

Arne Dørumsgaard vokste opp i Onsøyveien 89 i Fredrikstad. Huset ligger noen få meter ovenfor den lille togstasjonen Seut i Glemmen. Begge foreldrene var lærere; Peder var født 5. august 1882 i Rælingen, og Kitty 2. mars 1884 i Oslo.

Arne Dørumsgaard grew up in Onsøyveien 89 in Fredrikstad. The house is located a few meters above the small train station Seut in Glemmen. Both parents were teachers; Peder was born on 5 August 1882 in Rælingen, and Kitty on 2 March 1884 in Oslo.

Peder Dørumsgaard var en av stifterne av ”Lærernes vennekrets”, og en ivrig birøkter. Han fikk i sin tid Norges Birøkterlags fortjenestemedalje i sølv, og var formann i Glemmen og omegns birøkterlag i 8 år.
Kitty var formann i Østfold fylkeslag av Norges Lærerinneforbund fra 1935 til 1948.
Aase, Arnes søster, ble født 11. Februar 1910 i Glemminge, som det het den gang. Hun ble gift med Anders Andreassen fra Kråkerøy, som senere ble bibliotekdirektør.
Til huset hørte en flott hage med frukttrær, bærbusker og blomster, som ble kjærlig pleiet av Kitty og Peder. Den var inngjerdet, og Arne slapp sjelden utenfor porten alene. Han var nok derfor mye for seg selv, noe som helt sikkert formet hans interesse for musikk og poesi i oppveksten.
Den nærmeste naboen var gården Kjøniksen, hvor bonden Gunnar bodde med familien. Gunnar fortalte for mange år siden at en grytidlig morgen han kom hjem fra fest, fant han Arne stående i hagen med hånden til øret. ”Og hva driver så du med da Arne?”, spurte han. ”Hysj”, sa Arne, og pekte opp i luften. ”Jeg hører på fuglene, jeg skal komponere en sang”

Og den første han komponerte var en liten melodi han kalte ”Sildrebekk”. Dessverre har det ikke lykkes å finne notene til denne.
Kitty og Peder var begge religiøse kristne, og Arne vokste opp i dette miljøet.
Han var 11 år gammel da han ble redaktør av Søndagsskolebladet Maaken:

Peder Dørumsgaard was one of the founders of the «Teachers’ circle of friends», and a keen beekeeper. In his time, he received the Norwegian Beekeepers Association’s medal of merit in silver, and was chairman of the Glemmen and surrounding beekeepers’ association for 8 years. Kitty was chairman of the Østfold county team of the Norwegian Teachers’ Association from 1935 to 1948. Aase, Arne’s sister, was born on 11 February 1910 in Glemminge, as it was then called. She married Anders Andreassen from Kråkerøy, who later became library director.
The house included a beautiful garden with fruit trees, berry bushes and flowers, which was lovingly looked after by Kitty and Peder. It was fenced, and Arne rarely left outside the gate alone. He was therefore probably very much to himself, which certainly shaped his interest in music and poetry growing up. The nearest neighbor was the farm Kjøniksen, where the farmer Gunnar lived with his family. Gunnar told me many years ago that one early morning when he came home from a party, he found Arne standing in the garden with his hand to his ear. «And what are you doing then, Arne?», he asked. «Hush», said Arne, and pointed up in the air. «I listen to the birds, I will compose a song»

And the first he composed was a little melody he called «Sildrebekk». Unfortunately, it has not been possible to find the sheet music for this one. Kitty and Peder were both religious Christians, and Arne grew up in this environment. He was 11 years old when he became editor of Sunday school  magazine «Maaken» («The Seagull»)

Jeg er glad for kommentarer.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

%d bloggere liker dette: