• Quo Vadis – Dies irae?

    Arne Dørumsgaard har ikke bare gjendiktet poesi. Som 17-åring skrev han 15 dikt, som han stiftet sammen som et hefte. Krigen nærmet seg, og det første diktet i heftet har han kalt Quo Vadis – Dies irae? Et sterkt dikt, som viser avsky mot krig. Diktet ble skrevet 21. Oktober 1939, ca 1 1/2 måned før han fylte 18 år, og et halvt år før Norge ble okkupert. 

  • Ungdomstiden og musikken

    I boken Frams historie, som omhandler gymnasiastsamfunnet i Fredrikstad sin historie frem til 1963, kan man lese om Arne som fra 1937 opptrådte med egne komposisjoner. Han var da 16 år gammel. «Selv ikke det faktum at grammofonmusikken ble introdusert minsket bredden i musikklivet (i gymnasiast-samfunnet) før siste verdenskrig»,  kan man lese. Bildet: Arne 16 år gammel.

  • Arne Dørumsgaard. Barndomsårene.

    Her er hele familien. Arne er 9 år på dette bildet. Fra venstre; Kitty, Arne, Aase, og Peder Here is the whole family. Arne is 9 years old in this picture. From left; Kitty, Arne, Aase, and Peder Arne Dørumsgaard vokste opp i Onsøyveien 89 i Fredrikstad. Huset ligger noen få meter ovenfor den lille togstasjonen Seut i Glemmen. Begge foreldrene var lærere; Peder var født 5. august 1882 i Rælingen, og Kitty 2. mars 1884 i Oslo. Arne Dørumsgaard grew up in Onsøyveien 89 in Fredrikstad. The house is located a few meters above the small train station Seut in Glemmen. Both parents were teachers; Peder was born on…