• Opera og Marco Contini

  I 1970-årene ble Arne kjent med den italienske møbelprodusenten og operasamleren Marco Contini i Milano. I 1990-årene ble flere store CD-album fra samlingen gitt ut. Blant annet en stor serie med udødelige operainnspillinger. Opera er Marcos lidenskap. Hans kone er operasanger. Bildet: Arne på besøk hos Marco.

 • Julesanger fra den gamle verden

  I tillegg til å komponere religiøse salmer, samlet Arne inn flere tusen folkeviser og kunstsanger fra hele verden. Også julesanger fra den gamle verden, som på denne LP-en, utgitt på det amerikanske Monitor Records, med lisens fra det franske Le Chants du Monde, hvor platen ble spilt inn.

 • Arne Dørumsgaard og Telemark, del 2.

  Arne Dørumsgaard hadde flere venner blant Telemarkingene, eller Telemarkskunstnerne. Telemark var også et fylke han fant svært vakkert, og satte pris på, ikke minst på grunn av den sterke folkemusikktradisjonen. Også familiært hadde han tilknytning til Telemark. Hans svoger Anders Andreassen, var sjefsbibliotekar på Rjukan. Bildet: Halldis Moren Vesaas. Foto: Varden AS. Arthur Omre. Foto: www.adsum.no. Knut Buen. Foto: www.folkemusikk.no

 • Arne Dørumsgaard og Telemark. Del 1.

  Foto: www.vest-telemark.no og www.psykologitidsskriftet.no Jeg har bodd i vakre Telemark siden 1965, og var litt spent på om Arne Dørumsgaard hadde noen tilknytning til Telemark på noen måte. Og det hadde han jo. Både som komponist til dikt av Telemarksdiktere, og som venn til flere. Og til og med som modell!

 • To gudmødre, begge merket av nazismen.

  Vi har en gudmor hver, lillesøsteren min Toril og jeg. Ikke så vanlig i dag kanskje? Sandra Droucker het min. Hun døde da jeg var ett år gammel. Født 7. mai 1875 i St. Petersburg, død 1. april 1944 på Hamar Røde Kors hospital. Faren var tysk, moren tilhørte den russiske arveadelen. Tsaren skal ha sagt til henne; ”Strev bestandig etter fullkommenhet, – De er jo fullkommen”.

 • Et selsomt besøk!

  «Fram har i den senere tid kommet i skarp konflikt med enkelte av Nasjona Samlings medlemmer, fordi Fram overfor dem har hevdet sin selvbestemmelsesrett og nektet all politikk og all politisk propagande.» Bildet: Nazistene Jonas Lie og H. Himmler

 • Mørke skyer i horisonten

  I boken Frams historie (gymnasiastforeningen) fremgår det at det ble vanskeligere i 1939. Det skjedde en merkbar forandring i Fram de siste mellomkrigsårene, ”ved at de sterke politiske idebryt-ningene stort sett opphørte, til fordel for en bredere almenpolitisk debatt av særlig utenriksmessig art.” Arne nr to fra venstre bakerst, ved siden av organisten Søren Gangfløt.

 • Hvite Rose

  Arne skrev også kjærlighetsdikt som 17-åring, vel uten å ha opplevd den selv. Dette er skrevet 10. November 1939, kanskje 2-3 år etter at dette bildet ble tatt. Det viser nok mer lengsler enn opplevelse. Og modenhet.