• Arne Dørumsgaard,  Musikken

  To gudmødre, begge merket av nazismen.

  Vi har en gudmor hver, lillesøsteren min Toril og jeg. Ikke så vanlig i dag kanskje? Sandra Droucker het min. Hun døde da jeg var ett år gammel. Født 7. mai 1875 i St. Petersburg, død 1. april 1944 på Hamar Røde Kors hospital. Faren var tysk, moren tilhørte den russiske arveadelen. Tsaren skal ha sagt til henne; ”Strev bestandig etter fullkommenhet, – De er jo fullkommen”.

 • Arne Dørumsgaard,  Ungdomsårene

  Mørke skyer i horisonten

  I boken Frams historie (gymnasiastforeningen) fremgår det at det ble vanskeligere i 1939. Det skjedde en merkbar forandring i Fram de siste mellomkrigsårene, ”ved at de sterke politiske idebryt-ningene stort sett opphørte, til fordel for en bredere almenpolitisk debatt av særlig utenriksmessig art.” Arne nr to fra venstre bakerst, ved siden av organisten Søren Gangfløt.

 • Arne Dørumsgaard,  Poesien,  Ungdomsårene

  Quo Vadis – Dies irae?

  Arne Dørumsgaard har ikke bare gjendiktet poesi. Som 17-åring skrev han 15 dikt, som han stiftet sammen som et hefte. Krigen nærmet seg, og det første diktet i heftet har han kalt Quo Vadis – Dies irae? Et sterkt dikt, som viser avsky mot krig. Diktet ble skrevet 21. Oktober 1939, ca 1 1/2 måned før han fylte 18 år, og et halvt år før Norge ble okkupert. 

 • Arne Dørumsgaard,  Barndomsårene,  Musikken

  Ungdomstiden og musikken

  I boken Frams historie, som omhandler gymnasiastsamfunnet i Fredrikstad sin historie frem til 1963, kan man lese om Arne som fra 1937 opptrådte med egne komposisjoner. Han var da 16 år gammel. «Selv ikke det faktum at grammofonmusikken ble introdusert minsket bredden i musikklivet (i gymnasiast-samfunnet) før siste verdenskrig»,  kan man lese. Bildet: Arne 16 år gammel.

 • Arne Dørumsgaard,  Barndomsårene

  Den første komposisjonen

  Allerede som 5-6 åring komponerte Arne Dørumsgaard sin første melodi, «Sildrebekk». Notene har det ikke lykkes å finne, men både noter og innspillinger av «Kvelding», som han skrev da han var 12 år, finnes. Den ene innspillingen er med barytonsangeren Olav Eriksen. Den andre er med sopranen Svanhild Helland Hansen. På den akkompagnerer Arne.