Mørke skyer i horisonten

Skolebilde_edited-1

I boken Frams historie (gymnasiastforeningen) fremgår det at det ble vanskeligere i 1939. Det skjedde en merkbar forandring i Fram de siste mellomkrigsårene, ”ved at de sterke politiske idebryt-ningene stort sett opphørte, til fordel for en bredere almenpolitisk debatt av særlig utenriksmessig art.” Arne nr to fra venstre bakerst, ved siden av organisten Søren Gangfløt.

I oktober 1939 ble det, i forbindelse med den finske vinterkrigen, avholdt en enkel høytidelighet for å uttrykke sympati med det finske folket. Jens Bugge Olsen fremførte ”Suomis sang”. I mars 1940 arrangerte Fram bokutlodning til inntekt for Finlands Røde Kors.

Samme måned satte ”Finlandsstunden” et høytidelig preg på åpningen av et samfunnsmøte, da ”Finlandia” ble spilt av Arne Dørumsgaard, hvoretter formannen sa noen minneord om Finland. Tilslutt sang man unisont den finske nasjonalsangen.

Også for skolen ble det vanskeligere. Jacob Sande var en av lærerne, og han skriver dette i et brev til Arne 14. Februar 1940:

Jakob Sande

Kjære Arne 

Jeg ligger så å si på lur i periferien for å se hvordan situasjonen utvikler seg, men jeg kjenner det liksom på gikta at det blir ikke noen skole av i neste uke heller. Men i så fall må vi ha noe å stelle med alle sammen.
I 2 Eg. skulle vi jo ha den landsmålstilen ferdig i løpet av denne uke. Men så var det å få samlet bunken sammen. Kunne du som har telefon og som kjenner de ”lokale fotfolk” gjøre et forsøk i så måte? Gi beskjed til de du når, og be dem la budet gå videre slik at det går som ild i – la oss si vått gress.Be dem levere produktene sine inn til Fru Christensen, i Welhavensgate 11. Jeg blir sannsynligvis i Fr. stad noen dager fra førstkommende mandag av, så fra da av kan innleveringen begynne. Begynner skolen mandag faller naturligvis dette bort.

Så var det 2 Rg. Kan du nå noen der og be dem la budet gå videre. De skulle skrive en tysk oversettelse i denne uka, så kommer du i kontakt med noen av dem, får du gjenta samme beskjed som til 2 Eg med hensyn til leveringstid og sted.

 med hilsen

 Jacob Sande.

9. April 194 rykket den tyske okkupasjonsmakten inn i Fredrikstad. Den høyere skolen ble stengt, for så å åpne igjen ti dagere senere.
Forholdene forverres, og det blir besluttet at Frams formann, og Arne Dørumsgaard, skal oppsøke NS-justisminister Jonas Lie.

Jeg er glad for kommentarer.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.